دستمال تبلیغاتی با بسته بندی اختصاصی

تقویم و سرسید
26/04/2017

یکی از ایده های جذاب جهت تبلیغ برند شما طراحی و تولید جعبه های دستمال کاغذی در ابعاد مختلف به طور اختصاصی می باشد. با توجه به اینکه دستمال کاغذی یکی
از محصولات بهداشتی پرمصرف می باشد در نتیجه زمان قرارگیری در معرض دید مخاطب چندین برابر بیشتر از ابزارهای تبلیغاتی دیگر است و شما می توانید با طراحی
یک جعبه دستمال کاغذی اختصاصی، برند خود را بیشتر به مخاطبان خود معرفی کنید.همچنین این شرکت یکی از پیشگامان تولید دستمال کاغذی در ابعاد جیبی به صورت
بسته بندی مقوایی می باشد که می تواند به طور گسترده توزیع گردیده و ابزار تبلیغاتی مناسبی برای محصول و خدمات شما باشد.

دستمال فانتزی

دستمال جیبی

دستمال ماشینی

دستمال 200 برگ

دستمال 300 برگ