23/02/2021
بسته بندی غذای بیرون بر

بهترین بسته بندی غذای بیرون بر کدام است؟

جعبه غذا های رستورانی، بیرون بر ها و فست فود ها از پرکار برد ترین نوع بسته بندی غذا در سرار جهان می باشند. و همین امر سبب گردیده تا توجه شمار زیادی از طراحان بسته بندی غذا را برای عرضه هر چه بهتر محصولات به خود معطوف کند. با ما همراه باشید تا از تنوع بسته بندی غذای بیرون بر بیشتر آشنا شوید. اهمیت زیاد طراحی بسته بندی غذای بیرون بر مهم ترین اصل در طراحی و تولید بسته بندی مواد غذایی های بیرون بر انتقال حس لذیذ بودن […]
11/02/2021
انواع بسته بندی مواد غذایی کار شده در آریا هنر

انواع بسته بندی مواد غذایی موثر در رشد کسب و کار شما!

بی شک در انواع بسته بندی مواد غذایی نقشی را که مواد بسته بندی کننده بیولوژیک در محافظت از کیفیت و ویژگی های حسی و ظاهری چندین گروه از مواد غذاییمی توانند بر عهده داشته باشند، در این مقاله مورد اشاره و بحث قرار می گیرند. علاوه بر جوانب ایمنی و حسی مربوط به مواد غذایی، این نکته نیز به خوبی تشخیص داده شده است که در توسعه و انتخاب مواد بسته بندی بیولوژیکی مسائل دیگری نیز به دقت و ملاحظه دقیق نیاز دارند. اهمیت رعایت بسته بندی غذایی نقشی […]